Ansæt en flygtning og få en bonus

Den nye lov om to-årig integrationsuddannelse kan komme komme både flygtninge og virksomheder til gode.

Med de nye regler bliver det nemlig attraktivt som aldrig før at hyre flygtninge, der lige er ankommet til Danmark.

Det er en 3-årlig forsøgsordning, der sigter mod at give flygtninge og deres familiesammenførte mulighed for at arbejde og opkvalificere sig til det danske arbejdsmarked.

Læs mere her om hvad der er af regler for a-kassen og flygtninge m.m.

Integrationsuddannelsen og praktikker

Integrationsgrunduddannelsen, der forkortet kaldes IGU, består af 20 uger med skoleundervisning og derudover erhvervspraktik. Uddannelsen varer alt i alt 2 år, og er et resultat af forhandlinger mellem arbejdsmarkedet og regeringen om forbedring af integrationen.

Praktikstillingen er lønnet, og bygger på de overenskomster og satser, der allerede eksisterer for den 2-årlige erhvervsgrunduddannelse.

Lønningen foregår kun i praktikperioden, idet eleven modtager uddannelsesgodtgørelse i perioden med skoleundervisning.

Ved endt IGU skal virksomheden levere et bevis til eleven.

Montering af markise

Foto credits: Markiseeksperten.dk.

Hvad får din virksomhed ud af at ansætte en flygtning?

Den økonomiske bonus bliver udbetalt i to portioner. 20 000 kr udbetales efter de første seks måneder og efter endt uddannelsesforløb (det vil sige efter 2 år) udbetales den sidste halvdel af bonussen på 20 000 kr.

Mange virksomheder har gode historier om ansættelse af flygtninge og familiesammenførte, for selvom kendskabet til det danske sprog og den danske kultur måske halter i starten, er de ofte meget drevne medarbejdere som er ivrige for at komme i gang med at arbejde.

Det er altså en win-win ordning, da velintegrerede individer bidrager mere til samfundet på langt sigt, ligesom det fremmer diversitet og modarbejder stereotyper på arbejdspladserne.

Hvornår kvalificerer en flygtning sig til en A-kasse?

De danske A-kasse regler går helt grundlæggende ud på, at man først kan modtage dagpenge efter et års A-kasse medlemskab. Herefter kan man, hvis man kommer i ledighed, modtage dagpenge under den betingelse at man selv registrerer sig som arbejdssøgende i jobcenteret.

Faktisk skal man være arbejdsdygtig allerede fra næste dag, skulle chancen byde sig. Derfor kræves det, at CV’et er online på jobnet.dk, og at jobmuligheder på hjemmesiden tjekkes gennem login mindst en gang i ugen.

Der er forskellige antal arbejdstimer krævet til forskellige a-kasse forsikringer: fuldtidsforsikring kræver som minimum 1924 timers arbejde de sidste 3 år, deltid kræver 1258 mens selvstændige med mere varierende arbejdsform skal have arbejdet signifikant i mindst 52 uger.

A-kassen aftaler oftest en samtale, hvor der tales om jobsøgning og andre krav i forhold til modtagelsen af dagpenge.

Husk, at det er muligt at få dagpenge tilbage igen efter opbrugt dagpengeret uden arbejde. Her skal man have arbejdet 12 måneder ud af 3 år for at kvalificere.

Sidst men ikke mindst har hver A-kasse specifikke krav og regler, som det kan betale sig at sætte sig ind i.

Boganbefaling

Det kan også anbefales at læse denne bog om at arbejde med flytningen.

God arbejdslyst!